Työnohjaus pähkinänkuoressa

Elokuussa työelämä pyörähtää käyntiin kesälomakauden jälkeen. Salasanat kaivetaan muistin syövereistä ja tutut työrutiinit auttavat kiinni arkeen. Lomasta toivottavasti virkistyneenä työpaikoilla pohditaan myös työprosessien, asiakaspalvelun ja tiimin keskinäisen vuorovaikutuksen kehittämistä. Mielekkäässä työssä on yhteinen tavoite, pelisääntöjä ja mukava meininki. Työtehtävät on jaettu tarkoituksenmukaisesti, johtaminen on työprosesseja tukevaa ja työntekijöitä parhaaseen kannustavaa. Työkaverin tai esimiehen pystyy tavoittamaan ja sopivalla tyylillä istahdetaan välillä alas palaveeraamaan. Työtä voi kehittää monella tapaa, hakeutumalla koulutuksiin, lukemalla, pohtimalla asioita kollegojen kesken tai hankkimalla työpaikalle koulutusta tai vaikkapa työnohjausta.

Mitä on työnohjaus?

”Työnohjaus on oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä, joka tapahtuu koulutetun työnohjaajan avulla. Se on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä.” määrittelee Suomen Työnohjaajat ry

Työnohjaaja on ulkopuolinen vaitiolovelvollinen keskustelukumppani. Työnohjaus tapahtuu kahdenvälisesti työnohjaajan ja ohjaukseen tulijan välillä tai ryhmässä. Työnohjaus on aina prosessi eli ei mikään yksittäinen käynti työpaikalla vaan useamman tapaamiskerran kokonaisuus.

Mistä työnohjauksessa puhutaan?

Työnohjauksessa puhutaan työstä ja kaikki aiheet nousevatkin ohjattavilta. Työnohjaajan ei edes tarvitse tuntea ohjattavien ammattialaa, vaan katsoa keskustelua ulkopuolisen silmin ja korvin. Työnohjaaja esittää kartoittavia, etsiviä, ohjaavia ja pohtivia kysymyksiä. Työnohjaaja rakentaa dialogia ohjaustilanteeseen yhdessä osallistujien kanssa. Työnohjauksessa voidaan käyttää tilanteeseen sopivia tehtäviä, puhetta alkuun auttavia kuvia kuten kehittämääni voimavalokuvapakkaa tai voidaan nostaa avainsanoja vaikkapa fläppitaululle. Työnohjaus tarjoaa rauhallisen paikan pysähtyä kuulostelemaan missä menemme meidän työssä juuri nyt? Työnohjauksessa kännykät laitetaan sivuun ja äänettömäksi ja ovelle varattu lappu. Toki tarpeen tullen kännykät kaivetaan taskuista, jos tehtävänä on ollut ottaa edellisen työnohjauksen jälkeen valokuvia vaikkapa työniloa tuottavista asioista. Teknologia on osa tätä päivää ja työnohjaus on mahdollista myös puhelimen tai videopuhelun välityksellä.

Työnohjaaja ei ratkaise puolestasi asioitasi

Työnohjaaja ei ole mikä taikasauvaa heiluttava taikuri, joka saapuu ratkaisemaan kaikki työpaikan pulmalliset kysymykset. En edes usko siihen, että toisen ihmisen pulmia voisi ulkopuolinen ratkaista. Ratkaisut on olemassa ihmisillä itsellään. Kaikkia maailman asioita ei myöskään voida muuttaa. Tuolloin pulmallista asiaa voidaan tutkia tavoittelematta asian ratkaisua. Voidaan etsiä tapoja käsitellä tunteita, jota pulmallinen asia herättää. Voidaan etsiä yhdessä uusia näkökulmia ja tapaa asennoitua asioihin. Monelle ammattilaiselle kertyy työvuosien aikana tunnekuormaa omien asiakkaitten kohtaamisesta. Työnohjaus tarjoaa luottamuksellisen paikan käsitellä myös näitä kysymyksiä. Työnohjaus voi toimia kerran kuukaudessa varaventtiilinä, jossa saa puhaltaa ulos asioita ja ottaa matkaan voimauttavia näkökulmia tai huojentuneita tunteita.

Haluatko tietää työnohjauksesta tarkemmin?

Kuulen mielelläni sinun työpaikkasi työnohjaustarpeista. Helpoiten tavoitat minut ihan soittelemalla tai laittamalla sähköpostia. Voidaan sopia kartoitustapaaminen, joka ei vielä sido mihinkään. Kurkista esittelyvideoni kotisivuiltani ja laittele viestiä www.tyonohjauspalvelu.fi/leena

Kuva ja teksti © Leena Aijasaho – työnohjauspalvelu.fi