Työnohjaus – tuo työhyvinvointia

Karhunpentu puunlatvassa valokuvaaja Leena Aijasaho

Työnohjaus

Työnohjaus tarjoaa paikan jäsentää omaa työtä, käsitellä työstä johtuvaa tunnekuormaa ja saada voimavaroja työssä jaksamiseen ulkopuolisen tuen avulla.

Työnohjausprosessin alussa etsitään yhdessä tavoitteet, joita kohti edetään ratkaisukeskeisellä työotteella. Työnohjaaja tarjoaa luotettavan ja läsnäolevan keskustelukumppanin, joka ulkopuolisena kysymyksillään auttaa ohjattavia etenemään tavoitteissaan.

Työnohjauksessa käsitellään työntekijää tai ryhmää askarruttavia työtilanteita, pohditaan omia toimintatapoja, suhdetta työhön sekä itseä eri työrooleissa. Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, itsetuntemuksen  ja läsnäolon taidon kehittäminen ovat nousseet usein työnohjauksen tavoitteiksi. Työnohjauksen avulla voidaankin löytää keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn.

Työnohjauksen muodot

 • Yksilötyönohjaus
 • Ryhmätyönohjaus pienille asiantuntijaryhmille 2-6 henkilöä
 • Työyhteisön tai työtiimin työnohjaus 
 • Esimiesten yksilötyönohjaus
 • Esimiesten ryhmätyönohjaus 
 • ToTo eli työnohjauksen työnohjaus

Miten työnohjaus käynnistyy?

Työnohjaus käynnistyy yhteydenotosta. Ennen varsinaista ohjausprosessia tulen esittäytymään, kertomaan itsestäni ja työtavoistani ja haastattelemaan työryhmänne tarpeita ja odotuksia. Tämä onnistuu myös Teams-yhteydellä. Alkukartoituksen jälkeen teemme sopimuksen yhteistyön aloittamisesta. Yleensä työskentely sovitaan määräajaksi, tavallisimmin vuodesta kahteen vuoteen kestäväksi prosessiksi. Työnohjaustapaamiset aikataulutetaan 3-4 viikon välein, tapaaminen kestää sovitun ajan tunnista kahteen tuntiin. Työnohjausta tarjoan työryhmille, esimies- tai johtoryhmille tai henkilökohtaisesti sopimuksen mukaan. Työnohjaus on aktiivista oman työn kehittämistä.

Milloin työnohjausta käytetään?

 • Yhteistyötä tai vuorovaikutusta halutaan kehittää
 • Yksilöllistä tai yhteisöllistä uupumusta halutaan ennaltaehkäistä
 • Tarve selkeyttää perustehtävää ja työn tavoitteita
 • Työmotivaatiota halutaan kehittää
 • Työntekijä haluaa tutkia työrooliaan ja kehittyä työssään
 • Halutaan ottaa aikaa pysähtyä tutkimaan itseä suhteessa työhön ja työyhteisöön
 • Halutaan kehittää läsnäolon taitoa ja itsetuntemusta
 • Organisaation muutostilanteissa
 • Halutaan purkaa ja jäsentää työn aiheuttamaa tunnekuormaa

Kuka tarvitsee työnohjausta?

Työnohjaus sopii kenelle tahansa itsensä ja työnsä kehittämisestä kiinnostuneelle. Työyhteisön haastavissa tilanteissa on usein tarkoituksenmukaista tukea esimiestyötä esimiehen yksilötyönohjauksella. Työnohjausta oma aloitteisesti toivova pienryhmä hyötyy usein hyvin työnohjauksesta. Pakolla työnohjaus ei toteudu mielekkäästi, joten esimiehen on hyvä keskustella riittävästi työnohjaukseen osallistuvien kanssa heidän sitouttamiseksi työnohjausprosessiin. 

Mitä työnohjauksessa tapahtuu?

Työnohjaus on yhdessä keskustelemista. Tapaamme sovittuna aikana tunnin tai parin ajan tavallisesti vähintään kerran kuukaudessa, jolloin tapaamisista muodostuu prosessi. Olen työnohjaajana sinun tai ryhmänne ulkopuolisena juttukaverina. Jututan, kyselen ja kuuntelen, joskus piirtelen tai kirjoittelen jotain näkyviin fläpille. Voimme toteuttaa työnohjausta istuen, kävellen ulkona tai etäyhteydellä.  Tapaamisiin voidaan liittää tietoisen läsnäolon tuokioita, käyttää vaikkapa voimakortteja apuna asioiden sanoittamisessa  tai pohtia itsetuntemusta ja vahvuuksia persoonallisuustyyylien enneagrammin avulla. Oleellista on sopia aika ja tila pysähtymiseen. Työelämä tarvitsee laadukkaita latautumisen hetkiä ja työnohjaus voi tätä tarjota. Oma ajattelu jäsentyy kun juttelee toisen kanssa.

Työnohjaus vai työyhteisösovittelu?

Oletko tullut työnohjauspalvelun sivuille etsimään ratkaisua konfliktiin tai pitkälle jatkuneeseen henkilöstöristiriitaan? Kaikilla työpaikoilla on välillä erimielisyyksiä, jotka tavallisesti ratkaistaan työpaikan omin keinoin. Jos konflikteja ei saada ratkaistua heikkenee luottamus ja vuorovaikutus työpaikalla. Toisten käytöstä aletaan tulkita virheellisesti ja ristiriidat voivat jatkua pitkään. Konfliktitilanteessa tai pitkittyneissä ristiriitatilanteissa on hyvä harkita alkuun työyhteisösovittelua, jolla ”kissa nostetaan pöydälle”. Sovitteluprosessin jälkeen päästään sitten paremmin yhteiseen työnohjauskeskusteluun puhtaammalta pöydältä. Työnohjausta tilatessa on oleellista kertoa työnohjaajalle lähtökohdat ja toiveet työnohjaukselle. Kokeneena työnohjaajana neuvon tarvittaessa aloittamaan työskentelyn työyhteisösovittelun keinoin. Etsitään siis keskustellen teidän tilanteeseen sopivin lähestymistapa. 

Esimiehen työnohjaus

Tavallisia tavoitteita esimiesten työnohjauksessa on ihmiset johtamisessa kasvaminen ja kehittyminen, voimavarojen tunnistaminen, työnhallinta ja keinojen löytäminen stressaaviin/haastaviin työtilanteisiin.  Esimiehen työnohjaus hyödyttää usein koko työyhteisöä. Lähiesimiehet hyötyvät myös ryhmätyönohjauksesta, jossa toteutuu toisilta oppiminen. Myös johtoryhmät osaavat tänä päivänä tilata itselleen työnohjausta. Esimiehen yksilötyönohjaus on hyödyllistä uusille esimiehille ja myös kokeneille esimiehille eri vaiheissa johtamistehtävää. Visioni olisi, että jokaisella vaativaa tehtävää tekevällä tulisi olla mahdollisuus keskustella ulkopuolisen sparraajan kanssa. 

Missä työnohjaus tapahtuu?

Tapaamiset järjestetään yleensä asiakkaan tiloissa. Yritykseni kotipaikkakunta on Saarijärvi, lähellä Jyväskylää Keski-Suomessa. Toimin valtakunnallisesti, olen etäohjannut yli 10 vuotta avainhenkilöitä ympäri Suomea. Etäohjaus onnistuu puhelimella, teamsillä tai zoomilla. Läsnä tapaamisia eri paikkakunnilla sopimuksen mukaan. Myös luontolähtöistä työnohjausta.

Työnohjauksen hinta

Työnohjauksen hinta selviää pyytämällä juuri teidän tarpeita vastaava työnohjaustarjous. Tarjousvaiheessa kartoitan tarpeitanne ja teen teille ehdotuksen hintoineen. Hintaan vaikuttaa työnohjauksen muoto yksilötyönohjaus vai ryhmätyönohjaus. Osallistujien määrä eli ryhmäkoko on hyvä laittaa tarjouspyyntöön. Samoin toivotaanko työnohjausta live-ohjauksena ja millä paikkakunnalla vai etäohjauksena? Keskustelen myös mielelläni puhelimessa työnohjaustoiveistanne. Puhelinkeskustelu tekee tarjousvaiheesta ketterän. Siinä voimme puolin ja toisin kysyä yhteistyön kannalta olleelliset, puhua alustavista aikatauluista ja sopia etenemisen askelmerkit.

Työnohjaus hyvinvointialueilla

Hyvinvointialueilla työnohjauksen hankinta tapahtuu kilpailutuksien kautta. Olen hyväksytty työnohjaaja seuraavien hyvinvointialueen työnohjauksen kilpailutuksessa:
Keski-Suomen hyvinvointialue läsnäohjaus
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue läsnäohjaus tai etäohjaus
Kymenlaakson hyvinvointialue etäohjaus
Päijät-Hämeen hyvinvointialue läsnäohjaus tai etäohjaus

”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty” – otathan rohkeasti yhteyttä, voin auttaa myös työnohjauksen suunnittelussa.

Kysele lisää tai pyydä tarjous