Meitä on moneksi – erilaiset tyypit työyhteisössä

Erilaiset tyypit työyhteisössä valmennus

Haluatko oppia ymmärtämään itseäsi ja muita paremmin? Tämän valmennuksen tavoitteena on lisätä erilaisuuden ymmärrystä ja työyhteisön kykyä puhaltaa yhteen hiileen. Tutustutan teidät työpaikan erilaisiin persoonallisuuksiin käytännön esimerkeillä höystettynä. Koulutus rakentuu itsetuntemustyökalu enneagrammin pohjalle. Se on kansainvälisesti yksi yleisimpiä erilaisia persoonallisuustyylejä kuvaavista malleista. Erilaisuus on rikkaus, kun suhtaudumme arvostavasti erilaisiin tapoihin ajatella, tuntea ja käyttäytyä elämän eri tilanteissa. Luento avaa erilaisia tapoja motivoitua ja löytää omia ja toisten vahvuuksia.

Lue jo etukäteen lisää 9 enneargammityylistä – tyhy-päivän jälkeen näille sivuille voi palata ja jatkaa juttua työporukassa. Mukaan tulee myös kattava ennneagrammimateriaali jokaiselle osallistujalle pdf-tieodstona.

Enneagrammivalmennus toimii hyvin keskustelun herättäjänä tyhy-päivän sisältönä kaikille ammattialoille. Valmennuksesta osallistuja saa hyötyä myös omaan arkeensa ja ihmisuhteisiinsa. Aiheen laajuuden vuoksi aikaa on tähän hyvä varata minimissään 1,5 tuntia tai pidempi aika.

Emme näe asioita vain sellaisina kuin ne ovat – vaan myös sellaisina kuin itse olemme.

Pyydä tarjous