Facebook live Mindfulness ja Asahi harjoitukset 19.3.2020 alkaen

Nyt kun pandemian vuoksi ollaan paljon kotona ja harrastusryhmät on tauolla nousee tarve toimia uusilla tavoilla. Jos olet aikonut aloittaa mindfulness tai asahi – harjoittelun säännöllisesti, mutta et ole saanut sitä aikaan, tule nyt mukaan. Nyt aikaa on monella normaalia enemmän. Itsellänikin on osa työstä peruuntunut ja vapaa-ajan menot myös muuttuneet.

Idea on toteuttaa harjoitus facebook live videona ilmoitettuna aikana, jolloin teemme harjoitusta yhtä aikaa vaikkakin kukin omasta kodistaan käsin verkon välityksellä.  On tärkeä kokea yhteen kokoontumisen tunne myös nyt. Harjoitukset alkoivat 19.3.2020 mutta voit hypätä mukaan missä kohtaa tahansa. Tulla mukaan kerran tai useammin.

AsahiHealth on Suomessa kehitetty liikuntamuoto, jossa yhdistyvät sekä itämaisen että länsimaisen terveysliikunnan parhaat perinteet. Liikkeiden suunnittelussa on otettu huomioon erityisesti suomalaisten yleiset terveysongelmat kuten niskan ja hartiaseudun vaivat, selkävaivat, kaatumisista aiheutuvat vammat, ikääntymisen aiheuttamat liikunta- ja toimintakyvyn väheneminen, stressin aiheuttamat psykosomaattiset ongelmat. Asahi sopii kaikenikäisille.

Mindfulness MBSR-menetelmän kehitti yli 30 vuotta sitten Jon Kabat Zinn. MBSR menetelmän on tieteellisissä tutkimuksissa ja osallistujien palautteissa todettu vaikuttavan myönteisesti mm. stressinhallintakykyyn, unihäiriöihin, ahdistuneisuuteen, uupumuksen ehkäisyyn, kiputilojen kohtaamiseen ja ihmissuhteisiin. Se auttaa myös selkeyttämään omia tavoitteita, lisää myönteisyyttä ja omien voimavarojen käyttöön ottamista. Itsetuntemus ja itsensä hyväksyminen kehittyy. Lempeä asenne itseä ja toisia kohtaa ilman arvostelua kehittää myötätuntoista suhtautumista inhimilliseen elämään. Mindfulness tasapainottaa työ- ja yksityiselämää ja antaa voimavaroja myös vaativiin työelämän haasteisiin.

Ohjaajana Mindfulness-ohjaaja CFM®, Asahi Health® -ohjaaja, Työnohjaaja STOry, Fysioterapeutti
Leena Aijasaho.

Vapaaehtoinen maksu taloudellisen tilanteesi mukaan ohjauksesta verkkokaupassani. Voit maksaa harjoituksen jälkeen tai yhdellä kertaa useamman harjoituksen.

Vapaaehtoinen maksu alkaen 3 €

Facebook sivun tapahtumissa aikataulua! https://www.facebook.com/LeenaAijasahotyonohjauspalvelu/ Ei ennakkoilmoittautumista.

Tervetuloa mukaan!