Coaching ja työnohjaus

Karhunpentu puunlatvassa valokuvaaja Leena Aijasaho

Coaching

Coaching on aktiivista sparrausta esimiehille ja avainhenkilöille. Tarjoan sinulle luottamuksellisen paikan puhua työstäsi. Prosessin, joka vie sinut kohti asettamiasi tavoitteita.  Coaching auttaa löytämään tasapainoa työn ja yksityiselämän välille.

Leenan tapa ohjata ja tukea keskustelua on ollut käänteentekevää!

Coachingin kulku

Henkilökohtaiseen valmennukseen hakeutuu tavallisimmin yrityksen tai julkishallinnon organisaation esimies tai avainhenkilö. Ennen coachingin aloittamista sovitaan valmennettavan ja valmennuksen tilanneen yrityksen tai organisaation kanssa valmennusprosessin lähtötavoitteet ja arvioitu kesto. Valmennus on tavallisesti 5-8 kerran prosessi, johon kuuluvat henkilökohtaiset tapaamiset ja yhteydenpito tapaamisten välillä. Osa tapaamisista voidaan toteuttaa myös puhelintyöskentelynä. Se on kustannustehokasta ja osoittautunut käytännössä toimivaksi vaihtoehdoksi.

Coaching auttaa sinua

 • saavuttamaan asettamasi tavoitteet
 • johtamaan itseäsi johtaaksesi muita
 • menestymään työssäsi
 • lisäämään tietoisuutta itsestäsi ja perustehtävästäsi
 • tietämään, minne olet menossa ja miksi
 • löytämään oman arvopohjasi ja omat motivaatiotekijäsi
 • tasapainottamaan työ- ja yksityiselämäsi haasteet
 • vahvistamaan itsetuntemustasi
 • parantaa tietoisuustaitojasi

”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty” – otathan rohkeasti yhteyttä, voin auttaa myös työnohjauksen tai coachingin suunnittelussa.

TIEDOTE: Syksy 2020  Työnohjaus ja coaching voidaan toteuttaa etäyhteytenä puhelinkeskusteluna tai videopuheluna tai sovittaessa tapaamisina yleisten korona ohjeustusten mukaisesti.

Pyydä tarjous

Työnohjaus

Työnohjaus on oman työn sisältöjen ja työssä jaksamisen prosessointia ulkopuolisen tuen avulla. Työnohjaaja tarjoaa luotettavan ja läsnäolevan keskustelukumppanin, joka ulkopuolisena kysymyksillään auttaa ohjattavia etenemään keskustelussa kohti työnohjausprosessille asetettuja tavoitteita. Työnohjauksessa käsitellään työntekijää tai ryhmää askarruttavia työtilanteita, pohditaan omia toimintatapoja, suhdetta työhön sekä itseä eri työrooleissa. Työhyvinvointi, työssä jaksaminen, itsetuntemuksen  ja läsnäolon taidon kehittäminen ovat nousseet usein työnohjauksen tavoitteiksi. Työnohjauksen avulla voidaankin löytää keinoja työn kuormittavuuden säätelyyn.

Miten työnohjaus käynnistyy?

Työnohjaus käynnistyy yhteydenotosta. Ennen varsinaista ohjausprosessia tulen esittäytymään, kertomaan itsestäni ja työtavoistani ja haastattelemaan työryhmänne tarpeita ja odotuksia. Alkukartoituksen jälkeen teemme sopimuksen yhteistyön aloittamisesta. Yleensä työskentely sovitaan määräajaksi, tavallisimmin vuodesta kahteen vuoteen kestäväksi prosessiksi. Työnohjaustapaamiset aikataulutetaan 3-4 viikon välein, tapaaminen kestää sovitun ajan tunnista kahteen tuntiin. Työnohjausta tarjoan työryhmille, esimies-tai johtoryhmille tai henkilökohtaisesti sopimuksen mukaan. Työnohjaus on aktiivista oman työn kehittämistä,

Milloin työnohjausta käytetään?

 • Yhteistyötä tai vuorovaikutusta halutaan kehittää
 • Yksilöllistä tai yhteisöllistä uupumusta halutaan ennaltaehkäistä
 • Tarve selkeyttää perustehtävää ja työn tavoitteita
 • Työmotivaatiota halutaan kehittää
 • Työntekijä haluaa tutkia työrooliaan ja kehittyä työssään
 • Halutaan ottaa aikaa pysähtyä tutkimaan itseä suhteessa työhön ja työyhteisöön
 • Halutaan kehittää läsnäolon taitoa ja itsetuntemusta
 • Organisaation muutostilanteissa

Tapaamiset järjestetään yleensä asiakkaan tiloissa. Yritykseni kotipaikkakunta on Saarijärvi, Keski-Suomi ja toinen toimipisteeni on pääkaupunkiseudulla. Tämä mahdollistaa valtakunnallisen toiminta-alueen.

”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty” – otathan rohkeasti yhteyttä, voin auttaa myös työnohjauksen tai coachingin suunnittelussa.

TIEDOTE: 22.3.2020 Pandemian aikana kaikki työnohjaus ja coaching tapahtuu etäyhteytenä puhelinkeskusteluna tai videopuheluna yleisiä suosituksia noudattaen.

Pyydä tarjous

Kerro kaverille: