Miten otan paikkani laumassa?

Karhut puussa Leena Aijasaho

Karhu eläimenä tuo minulle mieleen vaistonvaraisen tavan reagoida. Karhun elämässä kyse olisi ehkäpä itsesuojelusta, parin hakemisesta tai laumassa oman paikan etsimisestä. Ihmisten keskuudessa nimet voisivat olla pesänrakentaja, intensiivinen kohtaaja ja verkostoituja. Nämä nimitykset sopivat myös enneagrammin vaistomuunnelmiin (englanniksi subtybes). Haemme paikkaamme laumassa eri tavoin.

Jo varhaislapsuudessa kehittyy kolme vaistovaraista viettiä: hengissäselviytyminen, kahdenvälinen ja sosiaalinen. Käytämme elämässämme päivittäin kaikkin näitä vaistoja. Eri elämäntilanteissa joku vaistoista on ensisijaisempi ja peittää alleen heikoimman vaiston. Ensisijaisen vaiston ja enneagrammityylin yhteistoiminta synnyttää vaistomuunnelmamme. Jokaisesta yhdeksästä enneagrammityylistä on siis kolme muunnelmaa. Eli erilaisia tyylejä onkin 9 x 3 eli 27 variaatiota.

Enneagrammin avulla olemme tottuneet tutkimaan erilaisuutta yhdeksän erilaisen tyylin kautta. Jos olet ollut itsetuntemusmatkallasi jo pidempään, olet saattanut ihmetellä, miksi kirjallisuudessa olevat oman tyylisi kuvaukset eivät oikein kaikilta osin istu sinuun, vaikka tyylisi oletkin tunnistanut. Tai ehkä oman tyylin tunnistaminenkin oli vaikeaa. Tässä voisi olla kyse vaistomuunnelmista.

Miten sinä koet tilanteen, jossa olet lähtenyt ystäväsi kanssa kahden vaikkapa teatteriin ja tauolla ystäväsi häviää juttelemaan bongaamiensa muiden tuttujen kanssa? Tai onko sinulla kotona aina ruokaa ”pahan päivän varalle” ja jääkaapissa muutakin kun valo ja öljypullo? Entä miten tärkeää sinulle on kahdenväliset kohtaamiset? Vastauksesi tällaisiin hyvin arkipäiväisiin tilanteisiin saattavat auttaa tiedostamaan vaistojen toimintaa omassa elämässäsi.

Vaistonvarainen reagointi on hyvin automaattista. Pesänrakentaja tarvitsee omaa tilaa ja reviiriä. Huomio suuntautuu kotiin ja perheenomaiseen kanssakäymiseen tarjoiluineen, koti on ikäänkuin turvasatama. Verkostoituja taas etsii paikkaansa laumassa laajemmalta reviiriltä. Yhteisön yhteiset asiat ovat polttopisteessä, jolloin koti ja lähisuhteet voivat jäädä epähuomiossa huonommalle hoidolle. Intensiivisellä kohtaajalla taas luottoystävä tai kumppanin kanssa vietetty aika antaa elämään turvallisuuden tunteen. Hän haluaa tulla syvällisesti kohdatuksi ja löytää kohtaamisissa yhteyden. Joskus nämä erilaiset vaistonvaraiset huomion suunnat saavat aikaan väärinymmärryksiä ihmissuhteissa. Miten siis ottaa huomioon lauman jäsenten erilaiset vaistonvaraiset näkökulmat?

Jos haluat perehtyä lisää, niin enneagrammin vaistomuunnelmista pidän kursseja yhdessä kollegani Merjan kanssa.

Blogi ja kuva ©Leena Aijasaho